About Us

1001click

กว่า 17 ปีที่ผ่านมา ที่เราได้มีโอกาสเป็น ผู้รับทำเว็บไซต์ ( Web design ) ซึ่งครอบคลุมบริการไปถึง การ รับทำเว็บอีคอมเมิร์ส ( E-commerce solution ) , ทำเว็บแอพพลิเคชั่น ( Web application ) , บริการ เว็บโฮสติ้ง - VPS ( Web hosting - Virtual private server ) และ Digital marketing ต่าง ๆ อย่างมากมาย ให้กับแบรนด์ชั้นนำต่าง ๆ ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น SME อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ได้ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งสำคัญสำหรับสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน คือการที่ธุรกิจต่างๆ จะต้องพยายามปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้รับองค์ความรู้ ที่ถูกต้อง , ทีมงานที่มีความต่อเนื่อง และ มีความเป็นมืออาชีพ นั้นเป็นส่วนสำคัญ ที่จะพาธุรกิจขับเคลื่อน ไปสู่ความสำเร็จ

พร้อมกันนี้ เรายังได้ขยายโอกาสของเราไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สปป. ลาว ( LAOS ) โดยมีพันธมิตร ที่มีความรู้ และความเข้าใจในสายงานทางด้านไอทีโดยตรง อย่าง SVENG IT CO., LTD ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และดูแลลูกค้าร่วมกันอย่างดีเสมอมา

1001click-artwork-line