Services

รับทำเว็บไซต์บริษัท ( Corporate website )

ให้บริการรับทำเว็บไซต์ กับองค์กรและบริษัทต่าง ๆ เพือนำเสนอภาพลักษณ์ที่ชัดเจน , เข้าใจง่าย , ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม , แสดงผลได้ในหลากหลายอุปกรณ์ , รองรับการทำการตลาดออนไลน์ และ ต้องปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

รับทำเว็บไซต์ E-commerce ( E-commerce website )

ให้บริการรับทำเว็บไซต์ ขายสินค้า ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าประภทต่าง ๆ ที่ต้องการจัดจำหน่าย , ใช้งานได้ง่าย , สร้างโปรโมชั่นที่หลากหลาย , รองรับการเชื่อมต่อกับระบบภายนอก , ใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และ ต้องปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

Mobile Application

รับทำ mobile application ทั้ง Android , IOS โดยเน้นที่การใช้งานจากฐานข้อมูลเดียวกัน แต่เชื่อมโยงกันได้ทุกอุปกรณ์ หลากหลายหน้าจอ และ มีระบบบริหารจัดการที่เชื่อมต่อการทำงานทั้ง Website และ Moblie application.

Maintained & Management

บริการดูแลเว็บไซต์ให้กับลูกค้า อัพเดทเนื้อหา , แก้ไขความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการอัพเดทของ Browser และ ให้คำปรึกษาในการเตรียมแผนงานในการพัฒนา

Web Hosting & VPS

บริการดูแล และ บริหารจัดการ VPS ให้กับลูกค้า โดยทีม Engineer ที่จะคอยช่วยแก้ไขปัญหา และ ให้คำแนะนำ

รับทำ SEO

รับทำ SEO บริการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ของลูกค้าให้มีอันดับในการค้นหาใน Google ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลดีในระยะยาว ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้าน Search engine optimization

รับทำ Google ads

ให้คำปรึกษาในการสร้างแคมเปญ ข้อความโฆษณา จัดหา Keywords และ ปรับแต่งการยิงโฆษณา ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

สอบถามเพิ่มเติม
081 116 1001
หรือ